Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này mô tả cách thức Công ty Cổ phần AD.TEK và các công ty liên kết (sau đây gọi chung là “AD.TEK”) thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của quý khách liên quan đến các trang web, ứng dụng, sản phẩm và dịch vụ thông qua website www.adtek.vn

Ứng dụng công nghệ số trong giáo dục tại Việt Nam

Theo Ken research, trong năm 2019, thị trường Edtech tại Việt Nam trị giá 2 tỷ USD với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) có thể lên đến 20.2% trong giai đoạn 2019 - 2023. Việt Nam cũng thuộc top 10 trong thị trường có mức tăng trưởng E-learning lớn nhất thế giới trong năm 2019 với 44.3%.