Chính sách Giao nhận tại AD.TEK 

AD.TEK cung cấp các giải pháp CNTT - TT đa dạng với từng nhu cầu của khách hàng, doanh nghiệp và các tổ chức. AD.TEK thực hiện dịch vụ Tư vấn, Cung cấp thiết kế, Dịch vụ lắp đặt, Dịch vụ Bảo trì và Hỗ trợ trong các Gỉai pháp, Sản phẩm